Gizlilik ilkesi

1. Bir bakışta veri koruması

Genel bilgiler

Aşağıdaki notlar, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna ilişkin basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz herhangi bir veridir. Veri koruma konusunda detaylı bilgiye bu metin altında listelenen veri koruma beyanımızda yer verilebilir.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgileri, bu veri koruma beyanındaki "Sorumlu kuruluş hakkında bildirim" bölümünde bulunabilir.

Verilerinizi nasıl toplarız?

Bir yandan verileriniz bize sağlanarak toplanır. Bu, .B için ilgili kişi formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, BT sistemlerimiz tarafından web sitesini ziyaret ederken otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bunlar çoğunlukla teknik verilerdir (e.B İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa erişim zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girer girmez otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız sağlanmasını sağlamak için toplanır. Kullanıcı davranışınızı çözümlemek için başka veriler de kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu onayı gelecekte istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Veri koruma konusunda başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, sörf davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak sözde analiz programlarıyla yapılır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki gizlilik politikasında bulunabilir.

2. Barındırma

İYONOS

Web sitemizi IONOS SE'de barındırıyoruz. Sağlayıcı IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur 'dur (bundan böyle: IONOS). Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IONOS IP adresleriniz de dahil olmak üzere çeşitli günlük dosyaları toplar. Ayrıntılar için lütfen IONOS'un gizlilik politikasına bakın: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

IONOS kullanımı, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR'ye dayanmaktadır. Web sitemizi mümkün olduğunca güvenilir bir şekilde sunmak için meşru bir menfaatimiz vardır. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Sipariş işleme

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile sipariş işleme (DPA) için bir sözleşme yaptık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlayan veri koruma yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

3. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Gizlilik

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu gizlilik politikası, hangi verileri topladığımızı ve ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve hangi amaçla yapıldığını açıklar.

İnternetteki veri iletiminin (e.B. e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam bir şekilde korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş:

Bernhard Kraus
Hauptstraße 15
85276 Hettenshausen, Almanya

Telefon: 08441/789620
E-posta: info@tubie.de

Sorumlu organ, kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına (e.B adları, e-posta adresleri vb.) tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Depolama dönemi

Bu veri koruma beyanında daha spesifik bir depolama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz veri işleme amacı geçerliliğini yitirene kadar bizimle kalacaktır. Meşru bir silme talebinde bulunmanız veya veri işlemeye verdiğiniz onayı iptal ederseniz, kişisel verilerinizi depolamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadıkça (örneğin vergi veya ticari saklama süreleri.B) verileriniz silinecektir; ikinci durumda, silme işlemi bu nedenler silindikten sonra gerçekleşir.

ABD ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımı hakkında not

Diğer şeylerin yanı sıra, ABD'de veya diğer üçüncü ülkelerde bulunan ve veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan şirketlerin araçlarını kullanıyoruz. Bu araçlar etkinse, kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve bu ülkelerde işlenebilir. Bu ülkelerde AB ile karşılaştırılabilir hiçbir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğine dikkat çekmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri, bir veri konusu olarak kişisel verileri siz olmadan güvenlik yetkililerine teslim etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD makamlarının (e.B gizli servisler) verilerinizi gözetim amacıyla ABD sunucularında işlediği, değerlendirdidiği ve kalıcı olarak sakladığı göz ardı edilebilir. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işlemeye verdiğiniz onayı iptal etme

Birçok veri işleme işlemi yalnızca açık rızanızla mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal edilene kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplanmasına itiraz etme ve pazarlamayı yönlendirme hakkı (Md. 21 GDPR)

VERI IŞLEME ESAS ISE, 6 PARA. 1 LIT. E VEYA F GDPR, KIŞISEL VERILERINIZIN ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN GEREKÇELERLE IŞLENMESINE HERHANGI BIR ZAMANDA ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU, BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFIL OLUŞTURMA IÇIN DE GEÇERLIDIR. İŞLEMENIN DAYANDIĞI ILGILI YASAL DAYANAK BU VERI KORUMA BEYANINDA BULUNABILIR. İTIRAZ EDERSENIZ, ÇIKARLARINIZI, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERINIZI GEÇERSIZ KILAN IŞLEME VEYA YASAL TALEPLERIN OLUŞTURULMASI, KULLANILMASI VEYA SAVUNULMASI IÇIN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEZSEK (MADDE 21 (1) GDPR UYARINCA ITIRAZ) ILGILI KIŞISEL VERILERINIZI IŞLEMEYECEĞIZ.

KIŞISEL VERILERINIZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA IŞLENMIŞSE, SÖZ KONUSU REKLAM AMACIYLA SIZINLE ILGILI KIŞISEL VERILERIN IŞLENMESINE HERHANGI BIR ZAMANDA ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU, BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA ILIŞKILI OLDUĞU SÜRECE PROFIL OLUŞTURMA IÇIN DE GEÇERLIDIR. İTIRAZ EDERSENIZ, KIŞISEL VERILERINIZ ARTIK DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (21 PARA. 2 GDPR'NIN RESMI UYARINCA ITIRAZ).

Yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkı

GDPR'nin ihlali durumunda, veri özneleri, özellikle üye devlette, alışılmış ikametgahlarının, iş yerlerinin veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerde bir denetim otoritesine şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, başka herhangi bir idari veya adli çözüme halel getirmeksizindir.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde teslim ettiğimiz bir sözleşmenin yerine getirilmesinde otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde gerçekleşir.

SSL veya TLS şifrelemesi

Bu site, güvenlik nedeniyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesi ve tarayıcı hattınızdaki kilit sembolü ile tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflar tarafından okunamaz.

Bu web sitesindeki şifreli ödeme işlemleri

Ücrete dayalı bir sözleşmenin yapılmasından sonra, ödeme verilerinizi (örneğin, otomatik ödeme yetkilendirmesi için hesap numarası.B) bize sağlama yükümlülüğü varsa, bu veriler ödeme işleme için gereklidir.

Her zamanki ödeme araçlarıyla (Visa/MasterCard, otomatik ödeme) ödeme işlemleri yalnızca şifreli bir SSL veya TLS bağlantısı üzerinden gerçekleştirilen ödeme işlemleridir. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesi ve tarayıcı hattınızdaki kilit sembolü ile tanıyabilirsiniz.

Şifreli iletişim durumunda, bize ilettiğiniz ödeme verileriniz üçüncü taraflar tarafından okunamaz.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında herhangi bir zamanda bilgi verme ve gerekirse bu verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerle ilgili başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşleme kısıtlaması hakkı aşağıdaki durumlarda vardır:

  • Bizimle saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu doğrulamak için zamana ihtiyacımız vardır. Denetim süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi yasa dışıysa/yasa dışıysa, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal talepleri kullanmak, savunmak veya iddia etmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmek yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • GDPR Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin çıkarlarınız ile bizim çıkarlarımız arasında bir dengelenmelidir. Kimin çıkarlarının geçerli olduğu henüz belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği veya Üye Bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedeniyle işlenebilir.

Reklam e-postalarına itiraz

Künye yükümlülüğü kapsamında yayınlanan iletişim verilerinin istenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesi amacıyla kullanılması bu vesileyle reddedilmiştir. Sayfaların operatörleri, spam e-postalar gibi reklam bilgilerinin istenmeden gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. Bu web sitesinde veri toplama

Kurabiye

İnternet sayfalarımızda "çerezler" adı verilir. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza herhangi bir zarar vermemektedir. Bunlar, bir oturum süresince cihazınızda geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) saklanır. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar cihazınızda saklanır.

Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde (üçüncü taraf çerezleri) üçüncü taraf şirketlerden gelen çerezler de cihazınızda saklanabilir. Bunlar, üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini (örneğin ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler.B) kullanmamızı sağlar.

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Çok sayıda çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri onlar olmadan çalışmaz (örneğin.B alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam görüntülemek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek (gerekli çerezler) veya sizin istediğiniz belirli işlevleri sağlamak (işlevsel çerezler, e.B. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek için gerekli olan çerezler (e.B. web kitlesini ölçmek için çerezler) Başka bir yasal dayanak belirtilmedikçe, 6 para. 1 lit. f GDPR esas alınarak saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş sağlanması için çerezlerin depolanmasını meşru bir menfaate sahiptir. Çerezlerin saklanmasına izin istendiği takdirde, söz konusu çerezlerin saklanması yalnızca bu onay temelinde gerçekleşir (Md. 6 para. 1 lit. a GDPR); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı çerezlerin ayarı hakkında bilgilendirilecek ve çerezlere yalnızca bireysel durumlarda izin olacak şekilde ayarlayabilir, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabulünün hariç tutabileceği ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakma bu web sitesinin işlevselliğini sınırlayabilir.

Çerezler üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanıldığı sürece, bu veri koruma beyanı bağlamında sizi ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın bize otomatik olarak ilettiği sunucu günlük dosyalarında otomatik olarak bilgi toplar ve saklar. Bunlar:

  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL'si
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörünün, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir çıkarı vardır - bu amaçla, sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir.

Temas

Bize iletişim formu aracılığıyla sorular gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere sorgu formundaki bilgileriniz, sorgunun işlenmesi ve takip soruları durumunda bizimmiz tarafından saklanacaktır. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu verilerin işlenmesi, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, GDPR .b 6 para. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize dayanmaktadır (Md. 6 para. 1 lit. f GDPR) veya bu talep edilmişse sizin rızanıza (Md. 6 para. 1 lit. a GDPR).

İletişim formuna girdiğiniz veriler, silmemizi, depolama izninizi iptal etmemizi veya veri depolama amacınız artık geçerli olmadığını (e.B. talebiniz işlendikten sonra) talep edene kadar bizimle kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmez.

E-posta, telefon veya faks yoluyla istekte bulunun

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (ad, istek) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizi işlemek amacıyla bizimmiz tarafından saklanır ve işlenir. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu verilerin işlenmesi, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, GDPR .b 6 para. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize dayanmaktadır (Md. 6 para. 1 lit. f GDPR) veya bu talep edilmişse sizin rızanıza (Md. 6 para. 1 lit. a GDPR).

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, silmemizi, depolama izninizi iptal etmemizi veya veri depolama amacının artık geçerli olmadığını (e.B. talebiniz işlendikten sonra) talep edene kadar bizimle kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmez.

Sohbet robotlarının kullanımı

Sizinle iletişim kurmak için sohbet robotları kullanıyoruz. Chatbotlar, sorularınıza ve diğer girişlerinize insan yardımı olmadan yanıt verebiliyor. Bu amaçla, sohbet robotları uygun yanıtlar (e.B. adlar, e-posta adresleri ve diğer iletişim verileri, müşteri numaraları ve diğer tanımlayıcılar, siparişler ve sohbet geçmişleri) sağlamak için girişlerinize ek olarak daha fazla veriyi analiz eder. Ayrıca, IP adresiniz, günlük dosyalarınız, konum bilgileriniz ve diğer meta verileriniz sohbet robotu aracılığıyla kaydedilebilir. Bu veriler sohbet robotu sağlayıcısının sunucularında depolanır.

Toplanan veriler temel alınarak kullanıcı profilleri oluşturulabilir. Buna ek olarak, veriler, diğer yasal gerekliliklerin (özellikle rıza) karşılanması koşuluyla ilgi alanına dayalı reklamları görüntülemek için kullanılabilir. Bu amaçla, sohbet robotları analiz ve reklam araçlarına bağlanabilir.

Toplanan veriler, sohbet robotlarımızı ve yanıt davranışlarını (makine öğrenimi) iyileştirmek için de kullanılabilir.

İletişim bağlamında girdiğiniz veriler, silmemizi, depolama onayınızı iptal etmemizi veya veri depolama amacınız artık geçerli olmayana kadar (e.B. talebiniz işlendikten sonra) bizimle veya .dem sohbet robotu operatöründe kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmez.

Sohbet robotlarının kullanımının yasal dayanağı, sohbet robotunun sözleşmenin başlatılması veya sözleşmenin yerine getirilmesi bağlamında kullanılması koşuluyla, Gdpr .b 6 para. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Diğer tüm durumlarda, kullanım mümkün olan en etkili müşteri iletişimi konusundaki meşru menfaatimize dayanmaktadır (Md. 6 para. 1 lit. f GDPR).

5. Analiz araçları ve reklamcılık

Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar. Web sitesi operatörü, .B sayfa görüntülemeleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler Google tarafından ilgili kullanıcıya veya cihazına atanan bir profilde özetlenebilir.

Ayrıca, Google Analytics ile, diğer adla şunları yapabiliriz: Farenizi kaydedin ve hareketleri ve tıklamaları kaydırın. Ayrıca, Google Analytics toplanan veri kümelerini desteklemek için çeşitli modelleme yaklaşımları kullanır ve veri analizinde makine öğrenimi teknolojilerini kullanır.

Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojileri kullanır (ör.B çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Bu analiz aracının kullanımı, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etmekle meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay isteilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin .B), işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Tarayıcı Eklentisi

Aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kullanıcı verilerinin Google Analytics tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sipariş işleme

Sipariş işleme için Google ile bir sözleşme yaptık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguladık.

Google Analytics E-ticaret Ölçümü

Bu web sitesi Google Analytics'in "e-ticaret ölçümü" işlevini kullanır. Web sitesi operatörü, e-ticaret ölçümü sayesinde web sitesi ziyaretçilerinin online pazarlama kampanyalarını geliştirmek için satın alma davranışlarını analiz edebilir. Bu, verilen siparişler, ortalama sipariş değerleri, kargo maliyetleri ve bir ürünün görünümden satın alma süresi gibi bilgileri toplar. Bu veriler Google tarafından ilgili kullanıcıya veya cihazına atanan bir işlem kimliği altında özetlenebilir.

Depolama dönemi

Google tarafından kullanıcı ve etkinlik düzeyinde saklanan ve çerezlere, kullanıcı kimliklerine (e.B. Kullanıcı Kimliği) veya reklam kimliklerine (e.B. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) bağlı veriler 2 ay sonra anonimleştirilecek veya silinecektir. Ayrıntılara aşağıdaki bağlantının altında ulaşabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Web sitesi operatörü Google Ads'i kullanır. Google Ads, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'nın çevrimiçi reklam programıdır.

Google Ads, kullanıcı Google'da belirli arama terimleri girdiğinde (anahtar kelime hedefleme) Reklamları Google arama motorunda veya üçüncü taraf web sitelerinde görüntülememizi sağlar. Ayrıca, hedeflenen reklamlar Google'ın mevcut kullanıcı verilerine (e.B konum verileri ve ilgi alanları) (hedef grup hedeflemesi) dayanarak görüntülenebilir. Bir web sitesi operatörü olarak, örneğin reklamlarımızın görüntülenmesine hangi arama terimlerinin yol açtığını ve kaç reklamın karşılık gelen tıklamalara yol açtığını analiz ederek bu verileri nicel olarak değerlendirebiliriz.

Google Ads, Gdpr. 6 para. 1 lit. Web sitesi operatörü, ürünlerini mümkün olduğunca etkili bir şekilde pazarlama konusunda meşru bir çıkara sahiptir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy/frameworks ve https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi Google Dönüşüm İzleme'i kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google dönüşüm izleme yardımıyla, Google ve kullanıcının belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini tanıyabiliriz. Örneğin, web sitemizdeki hangi düğmelerin ne sıklıkta tıklandığını ve hangi ürünlerin özellikle sık sık görüntülendiğini veya satın alındığını değerlendirebiliriz. Bu bilgiler dönüştürme istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklamlarımıza tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve hangi işlemleri yaptıklarını öğreniyoruz. Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayabileceğimiz herhangi bir bilgi almıyoruz. Google, tanımlama için çerezleri veya karşılaştırılabilir tanıma teknolojilerini kullanır.

Google Dönüşüm İzleme'nin kullanımı, Gdpr.'nin 6 para. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etmekle meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay isteilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin .B), işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google Dönüşüm İzleme hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Eklentiler ve Araçlar

Gelişmiş gizlilik ile YouTube

Bu web sitesi YouTube'daki videoları entegre eder. Sayfaların operatörü Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

YouTube'ı gelişmiş gizlilik modunda kullanıyoruz. YouTube'a göre, bu mod YouTube'un bu web sitesini ziyaret edenler hakkında videoyu izlemeden önce herhangi bir bilgi saklamadığı anlamına gelir. Ancak, verilerin YouTube iş ortaklarına aktarılması, genişletilmiş veri koruma modu tarafından mutlaka hariç tutulmaz. Video izleyip izlemediğinize bakılmaksızın YouTube, Google DoubleClick ağına bu şekilde bağlanır.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlatır başlatmaz, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bildiriliyor. YouTube hesabınızda oturum açtıysanız YouTube'un sörf davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Ayrıca, YouTube bir video başlattıktan sonra cihazınızda çeşitli çerezler saklayabilir veya benzer tanıma teknolojilerini (örneğin cihaz parmak izi.B) kullanabilir. Bu şekilde, YouTube bu web sitesini ziyaret edenler hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistiklerini toplamak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

Gerekirse, üzerinde hiçbir etkimiz olmayan bir YouTube videosunun başlamasından sonra daha fazla veri işleme işlemi tetiklenebilir.

YouTube'un kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için önemlidir. Bu, 6 para. 1 lit. f GDPR anlamı içinde meşru bir çıkar teşkil eder. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

YouTube'da veri koruması hakkında daha fazla bilgiyi gizlilik politikalarında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Yazı Tipleri

Bu site, yazı tiplerinin tekdüze sunumu için Google tarafından sağlanan web yazı tiplerini kullanır. Bir sayfayı aradığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Bu amaçla, kullandığınız tarayıcının Google'ın sunucularına bağlanması gerekir. Sonuç olarak, Google bu web sitesine IP adresiniz üzerinden erişildiğini fark eder. Google WebFonts kullanımı, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, web sitesinde yazı tipinin tekdüze sunumunda meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay isteilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin .B), işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılır.

Google Web Fontları hakkında daha fazla bilgi için https://developers.google.com/fonts/faq ve Google'ın Gizlilik Politikası: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Haritalar

Bu site harita hizmeti Google Haritalar'ı kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Haritalar'ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmek gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Google Haritalar etkinleştirilirse Google, yazı tiplerinin tekdüze görüntülenmesi amacıyla Google Web Fontları'nı kullanabilir. Google Haritalar'ı aradığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Google Haritalar'ın kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu ve web sitesinde belirttiğimiz yerlerin kolay bulunabilirliği yararınadır. Bu, 6 para. 1 lit. f GDPR anlamı içinde meşru bir çıkar teşkil eder. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ve https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. E-Ticaret ve ödeme sağlayıcıları

Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri)

Kişisel verileri yalnızca yasal ilişkinin (envanter verileri) kurulması, içeriği veya değiştirilmesi için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız. Bu, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin ifası için verilerin işlenmesine izin veren Gdpr .b 6 para. Bu web sitesinin kullanımıyla ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca hizmetin kullanımını etkinleştirmek veya faturalandırmak için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız.

Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanmasından veya iş ilişkisinin sona ermesinden sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmez.

Çevrimiçi mağazalar, bayiler ve malların gönderilmesi için sözleşmenin sona ermesinden sonra veri iletimi

Bizden mal sipariş ederseniz, kişisel verilerinizi teslimatla birlikte emanet edilen nakliye şirketine ve ödeme işleme ile görevlendirilen ödeme hizmeti sağlayıcısına iletiriz. Yalnızca ilgili hizmet sağlayıcısının görevini yerine getirmesi için gereken veriler serbest bırakılır. Bunun yasal dayanağı, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin ifası için verilerin işlenmesine izin veren GDPR .b 6 para. Gdpr. 6 para. 1 lit. a GDPR uyarınca onay verdiyseniz, e-posta adresinizi teslimatın emanet ettiği nakliye şirketine teslim edeceğiz, böylece siparişinizin nakliye durumu hakkında sizi e-posta ile bilgilendirebilir; Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Ödeme Hizmetleri

Üçüncü taraf şirketlerin ödeme hizmetlerini web sitemize entegre ediyoruz. Bizden bir alışveriş yaparsanız, ödeme verileriniz (e.B adı, ödeme tutarı, hesap bilgileri, kredi kartı numarası) ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödeme işleme amacıyla işlenecektir. Bu işlemler için ilgili sağlayıcıların ilgili sözleşme ve veri koruma hükümleri geçerlidir. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, Gdpr (sözleşme işleme) ve mümkün olan en sorunsuz.b en konforlu ve güvenli ödeme süreci için 6 para. 1 lit. f GDPR) esasına göre kullanılır. Belirli eylemler için onayınız istendiği sürece, Gdpr veri işlemenin yasal dayanağıdır; İzinler gelecek için herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Bu web sitesi çerçevesinde aşağıdaki ödeme hizmetlerini / ödeme hizmeti sağlayıcılarını kullanıyoruz:

PayPal

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı PayPal (Avrupa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg (bundan böyle "PayPal").

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Ayrıntılar PayPal gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Ödeme hizmetinin sağlayıcısı Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, ABD'dir. Apple'ın gizlilik politikası şu adresinde bulunabilir: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır. Google'ın gizlilik politikasına buradan ulaşabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy.

Şerit

AB içindeki müşteriler için sağlayıcı Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, İrlanda 'dır (bundan böyle "Stripe").

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://stripe.com/de/privacy ve https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Ayrıntılar Stripe'ın gizlilik politikasında aşağıdaki bağlantıda bulunabilir: https://stripe.com/de/privacy.

Sofortüberweisung

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Münih 'tir (bundan böyle "Sofort GmbH" olarak anılacaktır). "Sofortüberweisung" prosedürünün yardımıyla, Sofort GmbH'den gerçek zamanlı olarak bir ödeme onayı alıyoruz ve yükümlülüklerimizi hemen yerine getirmeye başlayabiliriz. "Sofortüberweisung" ödeme yöntemini seçtiyseniz, PIN'i ve geçerli bir TAN'ı Sofort GmbH'ye gönderin ve çevrimiçi bankacılık hesabınıza giriş yapabilir. Sofort GmbH giriş yaptıktan sonra hesap bakiyenizi otomatik olarak kontrol eder ve ilettiğiniz TAN yardımıyla bize aktarımı gerçekleştirir. Daha sonra bize hemen bir işlem onayı gönderir. Giriş yaptıktan sonra satışlarınız, kredi hattının kredi hattı ve diğer hesapların yanı sıra stoklarının varlığı da otomatik olarak kontrol edilir. PIN ve TAN'a ek olarak, girdiğiniz ödeme verileri ve kişisel veriler de Sofort GmbH'ye iletilecektir. Sizinle ilgili veriler ad ve soyad, adres, telefon numaraları, e-posta adresi, IP adresi ve varsa ödeme işleme için gerekli diğer verilerdir. Bu verilerin iletilmesi, kimliğinizi şüpheye yer yormayan bir şekilde belirlemek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için gereklidir. Sofortüberweisung ile ödeme ile ilgili ayrıntılara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: https://www.sofort.de/datenschutz.html ve https://www.klarna.com/sofort/.

giropay

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt Main 'dir (bundan böyle giropay olarak anılacaktır).

Ayrıntılar Giropay'in gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Amerikan Ekspresi

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt Main, Almanya 'dır (bundan böyle American Express olarak anılacaktır).

American Express, verileri ABD'deki ana şirketine aktarabilir. ABD'ye veri aktarımı Bağlayıcı Kurumsal Kurallara dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Daha fazla bilgi için American Express'in Gizlilik Politikası: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Ana Kart

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belçika 'dır (bundan böyle "Mastercard" olarak anılacaktır).

Mastercard, verileri ABD'deki ana şirketine aktarabilir. ABD'ye veri aktarımı Mastercard'ın Bağlayıcı Kurumsal Kurallarına dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html ve https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VİZE

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı Visa Europe Services Inc., Londra Şubesi, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Birleşik Krallık 'dır (bundan böyle "VISA").

Büyük Britanya, veri koruma yasası uyarır şekilde güvenli bir üçüncü ülke olarak kabul edilir. Bu, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ndeki veri koruma düzeyine karşılık gelen bir veri koruma düzeyine sahip olduğu anlamına gelir.

VISA, verileri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana şirketine aktarabilir. ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Daha fazla bilgi için lütfen VISA'nın Gizlilik Politikası:https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.