——————————————————-
Müşteri bilgileri ile genel hüküm ve koşullar
——————————————————-

İçindekiler tablosu

1. Uygulama kapsamı
2. Sözleşmenin sonuçlandırılması
3. Cayma hakkı
4. Fiyatlar ve ödeme koşulları
5. Teslimat ve nakliye koşulları
6. Unvanın saklanması
7. Kusurlar için sorumluluk (garanti)
8. Yürürlükteki yasalar
9. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

1) Uygulama kapsamı

1.1 Bernhard Kraus'un "tubie.de" (bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır) altında hareket eden bu Genel Hüküm ve Koşulları (bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır), bir tüketicinin veya girişimcinin (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır) Satıcı tarafından çevrimiçi dükkanında sunulan mallarla ilgili olarak satıcı ile yaptığı tüm sözleşmeler için geçerlidir. Aksi kararlaştırılmadıkça, müşterinin kendi hüküm ve koşullarının dahil edilmesine itiraz edilir.

1.2 Bu GTC anlamı içindeki bir tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetlerine atfedilebilecek amaçlar için yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir. Bu GTC'nin anlamı dahilinde bir girişimci, yasal bir işlem yaparken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerinin kullanılmasında hareket eden gerçek veya tüzel kişi veya yasal kapasiteye sahip bir ortaklıktır.

2) Sözleşmenin sonuçlandırılması

2.1 Satıcının çevrimiçi mağazasında yer alan ürün açıklamaları, Satıcı tarafından bağlayıcı teklifler oluşturmaz, ancak Müşteri tarafından bağlayıcı bir teklif sunmaya hizmet eder.

2.2 Müşteri, teklifi satıcının çevrimiçi mağazasına entegre edilmiş çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla gönderebilir. Seçilen malları sanal alışveriş sepetine yerleştirdikten ve elektronik sipariş sürecinden geçtikten sonra müşteri, sipariş işlemini tamamlayan düğmeye tıklayarak alışveriş sepetinde bulunan mallarla ilgili yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme teklifi sunar. Ayrıca, müşteri teklifi satıcıya telefon, faks, e-posta, posta veya çevrimiçi iletişim formu ile de gönderebilir.

2.3 Satıcı, Müşterinin teklifini beş gün içinde kabul edebilir,
– müşteriye yazılı sipariş onayı veya sipariş onayını metin biçiminde (faks veya e-posta) göndererek, sipariş onayının müşteri tarafından alınmasının belirleyici olduğu veya
– sipariş edilen malları müşteriye teslim ederek, malların müşteri tarafından alınmasının bu açıdan belirleyici olması veya
– siparişini verdikten sonra müşteriden ödeme talep ederek.
Yukarıda belirtilen alternatiflerden birkaçı varsa, sözleşme yukarıda belirtilen alternatiflerden birinin ilk gerçekleştiği zamanda yapılır. Teklifin kabul süresi, teklifin müşteri tarafından gönderilmesinden sonraki gün başlar ve teklifin gönderilmesini takip eden beşinci günün sona ermesi ile sona erer. Satıcı, müşterinin teklifini yukarıda belirtilen süre içinde kabul etmiyorsa, bu, müşterinin artık niyet beyanına bağlı olmadığı sonucuyla teklifin reddedilmesi olarak kabul edilecektir.

2.4 Satıcının çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla teklif gönderirken, sözleşme metni Satıcı tarafından saklanır ve siparişini bu GTC ile birlikte gönderdikten sonra müşteriye metin biçiminde (e.B. e-posta, faks veya mektup) gönderilir. Ancak, sözleşme metnine müşteri tarafından siparişini gönderdikten sonra satıcının web sitesi üzerinden artık erişilemez.

2.5 Satıcının çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla siparişin bağlayıcı olarak sunulmasından önce, Müşteri ekranda görüntülenen bilgileri dikkatlice okuyarak olası giriş hatalarını tespit edebilir. Giriş hatalarının daha iyi tespiti için etkili bir teknik araç, ekrandaki ekranın büyütülmesi yardımıyla tarayıcının büyütme işlevi olabilir. Elektronik sipariş sürecinin bir parçası olarak, müşteri sipariş işlemini sonlandıran düğmeye tıklayana kadar girişlerini normal klavye ve fare işlevleri aracılığıyla düzeltebilir.

2.6 Sözleşmenin fesyine sadece Almanca dil sunulmaktadır.

2.7 Sipariş işleme ve iletişim genellikle e-posta ve otomatik sipariş işleme ile gerçekleşir. Satıcı tarafından gönderilen e-postaların bu adreste alınabilmesi için müşterinin sipariş işleme için kendisi tarafından sağlanan e-posta adresinin doğru olduğundan emin olması gerekir. Özellikle, SPAM filtrelerini kullanırken, müşteri satıcı tarafından gönderilen tüm e-postaların veya satıcı tarafından sipariş işleme ile görevlendirilen üçüncü tarafların teslim edilebilmesini sağlamalıdır.

3) Cayma hakkı

3.1 Tüketiciler genellikle cayma hakkına sahiptir.

3.2 Cayma hakkı hakkında daha fazla bilgiyi satıcının iptal politikasında bulabilirsiniz.

4) Fiyatlar ve ödeme koşulları

4.1 Satıcının ürün açıklamasında aksi belirtilmedikçe, belirtilen fiyatlar yasal katma değer vergisini içeren toplam fiyatlardır. Herhangi bir ek teslimat ve nakliye maliyeti ilgili ürün açıklamasında ayrıca belirtilecektir.

4.2 Avrupa Birliği dışındaki ülkelere teslimat yapılması durumunda, Satıcının sorumlu olmadığı ve Müşteri tarafından karşılanacak olan bireysel durumlarda daha fazla maliyet söz konusu olabilir. Bunlar, örneğin, kredi kurumları tarafından para transferi için maliyetler (örneğin.B transfer ücretleri, döviz kuru ücretleri) veya ithalat vergileri veya vergileri (e.B gümrük vergileri). Teslimat Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye yapılmazsa, bu tür maliyetler para transferi ile ilgili olarak da yapılabilir, ancak müşteri ödemeyi Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden yapar.

4.3 Ödeme seçenekleri Satıcının çevrimiçi mağazasında Müşteriye iletilir.

4.4 Banka havalesi ile peşin ödeme üzerinde anlaşmaya varılmışsa, taraflar daha sonraki bir son tarih üzerinde anlaşmadıkça, ödemenin sözleşmenin bitiminden hemen sonra ödenmesi gerekir.

4.5 PayPal tarafından sunulan bir ödeme yöntemi ile ödeme yaparken, ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı PayPal (Avrupa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg (bundan böyle "PayPal" olarak anılacaktır) tarafından, https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full altında görülebilen PayPal Kullanım Koşullarına tabi olarak işlenir. veya – Müşterinin PayPal Hesabı yoksa – https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full'da mevcut olan PayPal Hesabı olmayan ödemelerin hüküm ve koşullarınatabidir.

4.6 "SOFORT" ödeme yöntemi seçilirse, ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Münih (bundan böyle "SOFORT" olarak anılacaktır) tarafından işlenir. Fatura tutarını "SOFORT" üzerinden ödeyebilmek için müşterinin "SOFORT"a katılım için PIN/TAN prosedürü etkinleştirilmiş bir online bankacılık hesabına sahip olması, ödeme sürecinde kendisini buna göre meşrulaştırması ve ödeme talimatını "SOFORT"a onaylaması gerekir. Ödeme işlemi hemen ardından "SOFORT" tarafından gerçekleştirilecek ve müşterinin banka hesabı borçlandırılacaktır. "SOFORT" ödeme yöntemi hakkında daha fazla bilgi, müşteri tarafından https://www.klarna.com/sofort/ internet adresinden edinilebilir.

5) teslimat ve nakliye koşulları

5.1 Mallar, aksi kararlaştırılmadıkça, müşteri tarafından belirtilen teslimat adresine gönderilerek teslim edilecektir. İşlem işlendiğinde, satıcının sipariş işlemesinde belirtilen teslimat adresi belirleyicidir. Bundan sapmak, ödeme yöntemini seçerken PayPal müşteri tarafından PayPal ile ödeme anında yatırılan teslimat adresi belirleyici olacaktır.

5.2 Nakliye şirketi, müşteriye teslimat mümkün olmadığı için sevk edilen malları satıcıya iade ederse, müşteri başarısız sevkiyatın masraflarını karşılar. Bu, müşteri teslimatın imkansızlığına yol açan durumdan sorumlu değilse veya satıcı hizmeti kendisine makul bir süre önceden duyurmadıkça, sunulan hizmeti kabul etmesinin geçici olarak engellenmesi durumunda geçerli değildir. Ayrıca, müşteri cayma hakkını etkin bir şekilde uygularsa, bu durum dışa sevk masrafları açısından geçerli değildir. İade masrafları için, iptal hakkının müşteri tarafından etkin bir şekilde kullanılması durumunda, satıcının iptal politikasında yapılan hüküm uygulanır.

5.3 Kendi kendini toplama durumunda, Satıcı önce Müşteriye e-posta ile sipariş ettiği malların tahsilata hazır olduğunu bildirir. Bu e-postayı aldıktan sonra, müşteri satıcının kayıtlı ofisinde satıcıya danıştıktan sonra malları alabilir. Bu durumda kargo ücreti alınmaz.

6) Unvanın saklanması

Satıcı peşin ödeme yaparsa, teslim edilen malların mülkiyetini, borçlu olunan satın alma bedelinin tamamını ödeyene kadar saklı tutar.

7) Kusurlar için sorumluluk (garanti)

7.1 Satın alınan eşyanın kusurlu olması halinde, kusurlar için yasal sorumluluk hükümleri uygulanır.

7.2 Müşterinin, nakliye hasarı olduğu belli olan teslim edilen malları teslim edene şikayet etmesi ve satıcıyı bu konuda bilgilendirmesi istenir. Müşteri buna uymazsa, bunun kusurlar için yasal veya sözleşme talepleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

8) Yürürlükteki yasalar

Taraflar arasındaki tüm yasal ilişkiler, taşınır malların uluslararası satın alınmasına ilişkin yasaların hariç tutulmasına Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır. Tüketiciler söz konusu olduğunda, bu kanun seçimi ancak verilen korumanın, tüketicinin alışılmış ikametgahına sahip olduğu devlet kanununun zorunlu hükümleri ile geri çekilmediği ölçüde geçerli olacaktır.

9) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

9.1 AB Komisyonu, aşağıdaki bağlantı altında internette çevrimiçi uyuşmazlık çözümü için bir platform sağlar: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Bu platform, bir tüketicinin dahil olduğu çevrimiçi satın alma veya hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların mahkeme dışı çözümü için bir iletişim noktası görevi görür.

9.2 Satıcı, tüketici hakem heyeti önünde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmakla yükümlü veya istekli değildir.